Dragspelshistoria

Det första dragspelet
Det allra första dragspelsliknande instrumentet uppfanns år 1822 av Christian Friedrich Ludwig Buschmann (se bild t.h.). Han föddes 1805, och var alltså bara 17 år när han gjorde detta instrument, som hade både bälg och s.k. fritungor för ljudets bildande. Han kallade sitt instrument "Handaeolin".

Fritungor
Dragspelet ton bildas med s.k. fritungor som sätts i rörelse av en luftström. Jämför med ett munspel som också har fritungor, men som sätts i rörelse när man blåser . Fritungan är en gammal uppfinning. Redan på 3000-talet före Kristus fanns det Kinesiska instrumentet Chêng. Detta instrument är ännu idag i bruk i Kina.

Cyril Demian
Det första mer dragpelsliknande instrumentet, som hade både diskantklaviatur och riktig pfanns av Cyril Demian (f. 1772). 1829 tog han första patentet på ett instrument som han kallade "accordeon".
Bilden nedan visar ett Demian-spel.

Koncertina
Samma år, 1829, tog engelsmannen Charles Wheatstone patent på instrumentet koncertina (concertina). Detta instrument kom att bli ett eget instrument som under 1800-talets andra hälft blev ett konsertinstrument, för att senare, under 1900-talet, blir mer av ett folkinstrument. Speciellt då i Storbritannien.

Tidiga dragspel
De första instrumenten var ju helt och hållet handbyggda, därför blev de också väldigt dyra. Detta innebar att dragspelet under 1800-talet var ett instrument endast för överklassen. Illustrationen visar en dam från de övre samhällsklasserna som sitter och spelar på sitt accordeon. I och med att industrialiseringen i Europa framskred blev möjligheterna att massproducera dragspelet allt större. Detta innebar att dragspelet fick en större spridning även bland arbetare och bönder.

Folkets instrument
Kring sekelskiftet 1900 började dragspel bli alltmer vanliga och det övertog i många fall fiolens roll som dansinstrument. Man hade en taktfast dansrytm till en enkel melodi. Det handlade då om diatoniska instrument, det vi idag kallar "durspel". Oftast var de enradiga, och inköpta via postorder av någon dräng eller arbetare som med stor möda lyckat spara ihop de kronor som behövdes för inköpet.

Virtuosernas tid
Under det tidiga 1900-talet kom ett flertal virtuoser fram. Den mest kände i Sverige var Carl Jularbo. Men jämte honom fanns ett flertal andra t.e.x Sam Esk, Ernst Eriksson. Även flera dragspelare av Italiensk börd var verksamma i Sverige. Dessa tidiga virtouser finns väl dokumenterade på skiva. Dragspelet var mycket tacksamt att spela in med den primitiva inspelningsteknik som fanns under 1900-talets första år.

   i
        Carl Jularbo                     Di Sasso & Porelli

   


Bilden ovan visar hur dragspelet kunde användas bland allmogen ca år 1900.

Amerikanarna
År 1912 åker Ragnar "Ragge" Sundquist till Amerika. När han återkommer börjar han turnera i Sverige och sprida den musik som han lärt under sin vistelse i USA.
Detta innebär något av en revolution i Svenskt dragspelsliv. Sundquist spelar för sin tid mycket avancerad musik, och den sprids genom honom och hans bror Oscar´s turnéer runtom i landet. De spelar in skivor med på sin tid avancerad repertoar. Ragnar Sundquist driver också dragspelsfabrik, samt import av noter och skivor.

      
        Pietro Frosini                 Guido Deiro                     Ragnar Sundqvist

Frosini & Deiro
Bröderna Sundquist sprider genom sina USA-besök kompositioner av de Italiensk-Amerikanska virtuoserna Pietro Frosini samt bröderna Pietro och Guido Deiro. Deras musik är ofta av det mer virtuosa slaget, och kom härigenom att användas vid många av det dragspelstävlingar som hölls runtom i landet. Frosini och Deiro-brödernas musik har haft mycket stor påverkan på den Svenska Dragspelskulturen.

Melodibasen
Ragnar Sundquist spelar melodibas redan på 1920-talet, men detta instrument som vi idag ibland kallar "accordeon" fick ingen större spridning. Dragspel med melodibas förekommer tidigt även i Frankrike, där den förste världsmästaren på dragspel (cia), Freddy Balta, gör ett flertal inspelningar på 1940-talet. Inte förrän en bit in på 1950-talet när Mogens Ellegaard dyker upp på scenen börjar melodibasen få ett starkare fäste. Melodibasens användare har ju också medverkat mycket till att Dragspel/Accordeon blivit ett accepterat instrument på musikhögskolor.

 

Välkomna till SDR - Sveriges Dragspelares Riksförbund

SDR - för dig som är
- Dragspelare
- Dragspelsvän
- Dragspelsentusiast
- Gillar dragspelsmusik

Prenumera på vår medlemstidning Dragspelsnytt

Du får tidningen fyra gånger per år

Sätt in 350 kr på vårt plusgiro
555999-2 så får du tidningen

Ungdomsmedlemskap upp till 20 år endast 130 kr.

Klicka här för mer info